Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Adranos Kazasında Eşkiyalık