Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Mizal Köyü'nde Eşkiyalık