Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Bursa'da Rü'yet-i Hilal