Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

İsaalan Köyü

             İSAALAN KÖYÜ-

                                                 (KEPSUT/ BALIKESİR)

 

                                                               Ömer Faruk Dinçel

                                                                  Tarih Öğretmeni

 

            İsaalan ; hicri 937/miladi 1530 yılı 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri kaydında Hüdavendigâr Livasının Kepsut kazasına bağlı bir köydür (1).

            Aynı kaynakta İsa-alanı karyesi olarak geçen köy 15 hane, 6 mücerred (bekar) ve yıllık hasılatı 2.364 akçe olarak kaydedilmiştir.(2)

            İsaalan köyü,Osmanlı döneminde Hüdavendigâr Vilayeti içinde yer alan Balıkesir kazasının  Kepsut nahiyesine bağlı olmuştur.Kaynaklarda da  İsa-alanı olarak kaydedilmiştir.

            Hicri 1307/miladi 1889 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesinde Balıkesir kazasının Kepsut nahiyesine bağlı gözüken İsaalan köyü (3),hicri 1316/miladi 1898 salnamesinde 45 hane,202 nüfus(4), hicri 1325/miladi 1907 salnamesinde de yine aynı şekilde 45 hane olarak yazılmıştır(5).

           

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Dipnotlar:

1-166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri.(937/1530).<Dizin ve Tıpkıbasım>.Ankara 1995.Sayfa 178

2-A.g.e.Sayfa 178

3-Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi.Def’a 18. Sayfa 139

4-Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi.Def’a 25. Sayfa 403

5-Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi.Def’a 34.Sayfa 204

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol