Yerel Tarih Olmadan Genel Tarih Olmaz

Şeyh Kaşif Efendi ve Hacı Ali'nin İmareti