Yerel Tarih Olmadan Genel Tarih Olmaz

Koru-yı Hümayun