Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Arslan Bey

ARSLAN BEY

 

Ömer Faruk Dinçel

Tarih Öğretmeni/Araştırmacı

           

 

            Ümeradan olan Arslan Bey,Becer (veya Bicar)Bey’in oğludur.Vakfiye ve belgelerde “Sabıkan(eskiden) Eğrigöz sübaşısı” olarak geçmektedir.Arslan Bey Tavşanlı ve çevresinin sübaşılığını yani mülki amirliğini yapmıştır.Arslan Bey ve ailesinin Tavşanlı havalisine gelişi Tavşanlı’nın kurulmasından çok sonralarıdır.Tavşanlı’nın ilk camisi olan Kavaklı’nın yapım kitabesinde Hicri 511 yazılıdır.Bu tarih miladi 1118 yılına tekabül eder.Halk arasında “Tavşanlı’nın kurucusu Arslan Bey’dir” şeklinde söylenenler ise bu nedenle doğru değildir.1432 yılında da Tavşanlı’da vefat etmiştir.Türbesi Tavşanlı Ulu caminin doğu tarafındaki bahçesindedir.

Ekrem Hakkı Ayverdi, Arslan Bey türbesinden bahsederken ;Türbe ise zamanından kalmış olup 6,5 m.lik bir daire içine giren bir müsemmendir.Kapısından ancak sürünerek girilebilir.Pencereler mazgal gibidir.Sonradan,daha aşağıda biraz daha büyükçesinin açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Bina gayrı mütecanis kaba yontma taş ve bazı yerde 1 ,bazı yerde 2 ve 4 sıra tuğla hatıllı olarak kötü bir işçilikle yapılmıştır.Sandukanın başında Mevlevi sikkesi ve kubbe özengisinde ve duvarlarında Hazreti Mevlana’dan beyitler yazılmıştır.Kapı üstünde celi sülüsle ve boya ile ; “Ya Hazreti Mehmed Arslan Bey bin Becer Bey.Aşere muharrem sene 836”yazılıdır.Buradan Arslan Bey’in Becer Bey’in oğlu olup 10 Muharrem 836(6 Eylül 1432) de vefat ettiği anlaşılmaktadır.(1)

Günümüzde Arslan Bey’in türbe kapısının üzerindeki kitabesi kayıptır.Türbenin  içi ise tamamen kireç sıva ile sıvandığından söz konusu beyitler de gözükmemektedir.(2)

            Ekem Hakkı Ayverdi Arslan Bey hakkında ayrıca şu bilgiyi verir ;

Bu zat,Tavşanlı’da medfun olup oradaki  Ulu Cami’in de bânisidir.Neş’etleri(çıkışları)Tokat olan bu aile,Hamza Bey’in Garbi Anadolu’da vazife almasıyla bu taraflara yerleşmiştir.”(3)

 

 

Dipnotlar:

 

1-Ekrem Hakkı Ayverdi.Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II.Sultan Murad Devri 806-855(1403-1451)II.Cilt.II.Baskı.İstanbul 1989.Sayfa 540

2-2006 yılının Aralık Ayında Arslan Bey türbesi içinde yaptığımız araştırma ve incelemede türbenin içinin tamamen sıvanmış olduğu ve kitabesinin de olmadığı görülmüştür.Tavşanlı’da yaptığımız tüm aramalara rağmen türbe kitabesinin akıbeti hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

3-Ekrem Hakkı Ayverdi.A.g.e.Sayfa 515

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol