Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Harmancık Belediyesinin Tarihçesi

HARMANCIK BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ

                       

                                             Ömer Faruk Dinçel

                                      

 

Harmancık’ta belediyenin kurulmasında Karacaköy’den Mehmet Efendi,Kızılçukur’-

dan Molla Şerif ve Dedebali’den Molla Hüseyin Efendi’nin katkıları çok büyük olmuştur.Bu şahıslar önce sandık eminliğine tayin edilmişlerdir.Bunların içinden Molla Hüseyin çok zengin olup Çardı’da otururmuş.

Harmancık Belediyesi Rumi 1330,Miladi 1914 yılında kurulmuştur.Yunan işgali sırasında belediyeye ait kayıtlar Yunanlıların eline geçmiş ve birçoğu da kaybolmuştur.İlk belediye başkanı Hacı Veyiszâde Mustafa Nuri Bey’dir.Belediye tarafından Yunan işgalinden kurtulduktan sonra ilk olarak kasabanın merkezinde bulunan çeşmelerin olduğu alana kaldırım yapılmış ve pazar yeri tamir edilmiştir.

1927 Bursa Vilayet salnamesinde Harmancık Belediyesi’nin kuruluşu ile ilgili şu bilgiler verilir(1);’’Orhanili kazasının Harmancık nahiyesi merkezi olan Çardı kasabasında belediye 1330(Rumi) senesinde te’sis edilmiştir.Hususi dairesi olmadığından el yevm icarla oturmaktadır.İşgal zamanında kuyudatı ziyaa uğradığından 1339(miladi 1923) senesinden itibaren varidatı(gelirleri) ber vech-i zirdir(aşağıdaki gibidir).’’

Sene(Rumi)    Miladi             Lira 

1339                1923                93

1340                1924                109

1341                1925                220

    -                  1927                142

 

Belediyenin kuruluşundan beri belediye reisleri ve hizmet süreleri şu şekildedir;

 

İsimleri                                                      Başlangıç                    Bitiş                                   

1-Hacı Veyiszade Mustafa Nuri Bey            1 Mart 1330(1914)     17 Temmuz 1337

2-Saraçzade Mustafa Efendi                        25 Eylül 1337(1921)   1 Kanun-u Sani 1339

3-Hacı Veyiszade İbrahim Şükrü Bey        2 Şubat 1339(1923)                 -

 

 

            Bir dönem belediye teşkilatı kaldırıldıktan sonra ……tarihinde yeniden teşkil edilmiştir.Buna göre sırasıyla belediye başkanlığı yapan şahıslar şunlardır;

1-İlyas Kaya

2-Mehmet Yıldız

3-Hasan Çakmak

4-Cemal Aktaş

5-Ömer Durak

6-Ahmet Kahraman

7-Ahmet Tufan

1998’de ilçenin haritası yapılmış,1991’de etüd raporu hazırlanmış,2001’de de içme suyu projesi tamamlanmıştır.

 

Dipnotlar:

1-1927 Bursa Vilayeti Salnamesi,35.defa,sayfa 408

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol