Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Alabarda-Çamalan Köyü

ÇAMALAN KÖYÜ-TAVŞANLI

 

Ömer Faruk Dinçel

Tarih Öğretmeni-Araştırmacı

 

            Tarihi:Köy,kuruluş motifine göre asıl itibarıyla Yörükler tarafından 16.yüzyıldan önce kurulmuştur.Osmanlı döneminde çevre köylerden ve Doğu Anadolu’dan önce Simav’a sürgün gelen sonradan da çobanlık yapmak üzere Dağardı havalisine  yerleşen ailelerle birlikte köy büyüyüp gelişmiştir.439 Numaralı Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defterine göre 16.yüzyılda(1534 yılı) köy,6 hane,4 mücerred (bekar) olup yıllık hasılatı 582 akçedir.Yine 1534 yılı kayıtlarına göre Alabarda köyünde Piri Çiftliği bulunmakta olup yıllık hasılatı da 412 akçedir.Bu yıllarda(16.yy) köy,Kütahya Livası içinde yer alan Eğrigöz Kazasına bağlıdır.

                           

Hicri 1307 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesine göre 1889 yılında Alabarda köyü Dağardı nahiyesine bağlıdır.

Hicri 1325 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesine göre 1907 yılında Dağardı nahiyesine bağlı olan Alabarda köyü, 31 hanedir.

Osmanlı dönemindeki köy camisini de Halil’in oğlu Yakup adında bir hayırsever yaptırmıştır.

            Eski adı:Alabarda’dır.

Milli Mücadelede Yunanlılara karşı memleketi savunan Kabakçı Salih Efe,Kara Ahmet ve Kara Mehmet’in köyüdür.

            Sülaleler:Yörükler,Kürtler,Muhacirler,Efeler,Selam Ahmetler(Molla Mehmetler),Kara Aliler,Eskiler,Hacılar,Bekirler,İzzetler ve Rayifler.

            Sınırları:Yemişen yaylası(Şapçı ile sınır),

    Gökçe kalyan tepesi,

    Karadere(Dağdemirli ile sınır),

    Kobaklık tepesi(Kışlademirli ile sınır),

    Elmalı pınar(Değirmisaz ile sınır),

    Çarşırlı tepe ve Tütünlük tepesi(Kargılı ile sınır),

    Sarı kıran tepesi(Doğanlar ile sınır),

    Taşlıca tepesi ve Yığılı çakıl (Kozluca ile sınır),

    Küplü dağı,Boyunduruk Gediği ve Yemişendeki Yörük mezarlığı.

            Dereler:Ayı deresi,Kargılı deresi(Alabarda deresi diye de geçer),Dongurdak deresi

            Dağ ve Tepeler:Arı taşı,Yemişen kıranı,Küplü dağı,Değirmisaz kıranı,Sade taşı tepesi,Koca kıran ve Sertlecik dağı

            Nüfus:25 Ekim 1970 Tarihli Genel Nüfus Sayımına göre köyün nüfusu 321 olup hane sayısı ise 78’dir.2002 yılı itibarıyle köyün nüfusu 149’dur.

            Cevizdere savaşına katılanlar:Kabakçı Salih Efe,Kara Ahmet,Kara Mehmet,Tirit Hasan ve Hacılardan Hacı Halil.

Maden ocakları:Köyün sınırlarından krom,kömür ve manyezit madenleri çıkmaktadır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol