Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Hisar Beği-İğdirler Köyü

HİSAR BEĞİ (İĞDİRLER) KÖYÜ

 

Ömer Faruk Dinçel

 

 

            Zaim ve sipahi toprağıdır.

            1487 yılında yapılan A tahririne göre köy 7 hane,1 mücerred,B tahririne göre 13 hane,8 mücerred,1573 yılında yapılan C tahririne göre ise 22 hane,37 mücerreddir.

            Dört çiftlikten oluşan bir yerdir.Kullanılmayan çiftlik sayısı ise ikidir.Çayır geliri 40 akçedir.Durak çiftliği(çift 1) Hızır adlı şahsın elinde,Divane çiftliği(çift 1) ise Yusuf adlı şahsın elindedir.Çayır vergisi ise 85 akçedir.

            Genden açılan yerlerde ve sınırları içinde dışarıdan ziraat edenlerden öşür vergisini alırlar.Kayabaşı mezrâsı,Bican(Böçen) köyü yakınında Müsellem Polad Çifliği olup,sipahisi “Müsellem,tımarımın yerini boşuna tasarruf eder” diye şikayet edince Dergâh-ı Mualla’dan emir gereği araştırılmış ve ölçülmüş,müselleme 105 dönüm yer belirlenmiş,artan iki çiftlik yeri Defter-i cedid’e kaydolunmuştur.Halen Bican (Böçen) köyünün sipahisi onda birini alır.Çift vergisi ise 66’dır.(1) 

İğdirler köyü,günümüzde Saruhanlar köyü yakınlarında,köye yaklaşık 5 km.uzaklıkta ve yayan 1 saat mesafedeki Arap Dede Türbesinin olduğu alanda idi.Halk arasında Hisar Beği adından ziyade İğdirler köyü olarak bilinir.Bu yerleşim yeri türbenin batı kısmındadır.Eşkiyaların yol kesmelerinden dolayı bu köy halkı dağılmıştır.Bu köy dağılınca 3 hane Böçen köyüne,5-6 hane Saruhanlar köyüne,diğer haneler de Domaniç,Sarıot ve Kozluca köyüne yerleşmişlerdir.(2) Saruhanlar köyündeki Maraşallar sülalesi (Soyadları Urhan) aslen İğdirler köyünden gelmişlerdir.

 

                                                

Dipnotlar:

1- Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri I.Sayfa 182

2-Hümmet Ersen.1933 doğumlu.Saruhanlar köyü/Domaniç

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol