Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Çeki Köyünü Kuran Yörükler

ÇEKİ  KÖYÜNÜ KURAN YÖRÜKLER

 

Ömer Faruk Dinçel

 

Çeki köyü günümüzde Orhaneli’ye bağlıdır.19.yüzyılda İbrahim Kahya’nın önderliğindeki Yörükler tarafından kurulmuştur.

Harmancık kazası’na bağlı Çeki adı verilen yerde yapılan miladi 1842(hicri 1258) tarihli nüfus tahririne göre,vefat edenler ve yeni doğanlar tespit edilmiştir.

Bu belgeden Çeki Köyünün bu yıllarda henüz kurulmadığını(1),Yörüklerin Çeki adı verilen yerde çadırlarda yaşadıklarını,Osmanoğlu ve Alabaşoğlu olarak 2 ana çadırdan oluşan bir oba olduklarını ve kışın yaklaşması üzerine buraya yerleşmiş olduklarını anlıyoruz.(2).Aynı belgeden; Osmanoğullarından Osman’ın oğlu Hüseyin,İbrahim’in oğlu Osman,Alabaşoğullarından da  Mustafa’nın oğlu Şaban’ın vefat ettikleri,Alabaşoğullarından Mustafa’nın oğlu Ramazan ile Hüseyin’in oğlu Halil’in dünyaya yeni geldikleri anlaşılmaktadır.

 

Belge

 

Belgenin okunuşu

 

Kaza-i mezbure tâbi Çeki namı mahalde hayme(3),kışın iskan  üzre olan Yörükân Taifesinin yoklaması beyanı

Hayme-i mezburun 1.haymenin 1.numarasında mukayyed Osman oğlu Hüseyin bin Osman fevt  20 Rebî-ul-âhir (4)1258

Müteveffây-ı mezburun 3.numarasında mukayyed,oğlu İbrahim’in 5.numarasında mukayyed,oğlu Osman fevt. 28 cemaziyelevvel 1258 

2.haymenin 7 numarasında mukayyed,Alabaş oğlu Himmet’in 8.numarasında mukayyed,oğlu Mustafa’nın 13.numarasında mukayyed,oğlu Şaban fevt.22 Muharrem 1258

Merkum Mustafa’nın henüz tevellüd ve tahtına kayd olan oğlu Ramazan .20 Safer 1258

Merkum Himmet’in 9.numarasında mukayyed diğer oğlu Hüseyin’in henüz tevellüd ve tahtına kayd olan oğlu Halil.13 cemaziyelahir 1258

Tahrir.21 (?)1258

Mühür ( Harmancık kazâ-i mukayyed)

 

 

Dipnotlar:

1-Çeki köyü halkı,1851 yılında Sultan II.Abdülmecid döneminde Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından iskân edilmişlerdir.Köyün banisi ve ilk muhtarı İbrahim Kahya’dır.Ali Rıza Yalgın,Uludağ,Bursa Halkevi Dergisi sayı 42-43,sayfa 7.

Osmanlıca belgeden de anlaşıldığı üzere köyün kurucusu olan İbrahim’in babasının adı Hüseyin’dir.Hüseyin’in babasının adı da Osman’dır.Nitekim köyün kurucusu olan İbrahim Kahya’nın babası Hüseyin’in 1842 yılının Sonbaharında vefat ettiği anlaşılmaktadır.Belgeden birinci çadırın şeceresi çıkarılırsa diziliş şöyle olur ;Osmanoğulları Sülalesi: Osman-Hüseyin-İbrahim(köyün kurucusu)-Osman.

İkinci çadırın şeceresi de şöyle olur;Alabaşoğulları Sülalesi:Himmet’in Mustafa ve Hüseyin adlarında iki oğlu vardır.Bunlardan Mustafa’nın Şaban ve Ramazan adlarında iki oğlu,Hüseyin’in de Halil adında bir oğlu vardır.

2-Çeki Yörükleri,yazın Domaniç yakınlarında Tevlez Yaylasında yazlar,kışın da günümüzde Orhaneli’ye bağlı olan Çeki köyü’nün olduğu yerde kışlarmış.Çeki,o zamanlar Harmancık Kazası sınırlarındadır.

3-Hayme; çadır demektir.

4-Sonbahar.Arabi ayların dördüncüsü

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol