Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Domurköy'ün Tarihçesi

DOMURKÖY (RUM PAŞA)

(Domur)(Donrul-Tuğrul)

           

            Ömer Faruk Dinçel

 

 

            Zaim ve sipahi tımarıdır.

 

            Tablo:1

Nüfus

HANE

MÜCERRED

 

A Tahriri

B Tahriri

C Tahriri

A Tahriri

B Tahriri

C Tahriri

Rum Paşa

11

14

24

2

4

24

           

            A tahririne göre üç öğütme taşı bulunan hassa değirmeni vardır.Buğday 3 mud,arpa 3 muddur.Halka ait değirmenin ise bir öğütme taşı bulunur.Buğday 1 mud,arpa ise 1 muddur.Dışarıdan bir çiftlik evvelden mülk diyerek tasarruf edilirmiş.Şimdi ise tımar yapıldı ve mülkiyeti bozuldu diye kayd olunmuş.Halen Yunus oğlu Seydi Ali ile Hamza oğlu Pir Ali tasarruf ederler.Hasılı 200 akçedir.Köyde 20 kıta çayır bulunur.

            Eskiden köy halkı yaylaya çıkarmış.

            C tahririne göre;Hassa değirmeni Ali oğlu Ferhad’ın tasarrufundadır.Biri harap ikisi mamul öğütme taşı bulunur.Vergisi 120 akçedir.Diğer değirmen ise Halil ve İbrahim adlı şahıslar işletmektedir.Vergisi 30 akçedir.Umran Bula çiftliği Mir-i miran beratı gereği Alapagut(1) köyündedir.Halen bu çiftlik Ali oğlu Karaman,Yusuf oğlu Yakup ve Pîr Hasan elindedir.Çift vergisi 33 akçe,hasılı ise 200 akçedir.(2)

 

Tablo: 2

 

A Tahriri

C Tahriri

Meyve öşrü

15

70

Yaylak

50

100

Mercimek,3 kile kıymet

-

15

Fiğ,8 kile,kıymet

-

20

Piyaz öşrü

-

20

Ceviz öşrü

-

22

Çayır vergisi

-

78

Yarım bad-ı heva 168,arusane vergisi,tapuy-ı zemin ve deştbâni

-

200

 

            Tahrir defterinde Donrul mezrası olarak kayıt vardır.Bu mezranın eskiden doğancı olduğu(ez-mensûh-ı doğancıyan) yazılmıştır.Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere bu mezradakilerin vaktiyle Osmanlı sarayına doğan kuşu yetiştirmişlerdir.Günümüzde Domurköy’ün üst tarafında yer olarak bilinen ve kalıntıları bulunan Gümrancık mezrası da aynı şekilde doğancıdır.Doğancı’ya bazdarda denir.(3)  Bunlar,doğan kuşunu yetiştirirler ve onunla avlanırlardı.Mahalli doğancılar,Çakırcıbaşı tarafından belirlenirdi.Bunlar devletten herhangi bir ücret almayıp tımar tasarruf ederlerdi.Görevleri ise Osmanlı sarayına avcı kuşu yetiştirmek ve bu kuşları merkeze ulaştırmaktı.Buna karşılık da padişah bu şahıslara Doğancı Beratı verir ve çiftlik tahsis ederdi. 

            Dipnotlar:

1-       Alpagut karyesi;günümüzdeki Muratlı(Bulamur) köyüdür.

2-       Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri I,Ömer Lütfi  Barkan,Enver Meriçli,TTK,Ankara 1998,Sayfa 183

3-       Doğancı,avcı,kuşçu anlamlarına gelir.

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol