Yerel Tarih Olmadan Genel Tarih Olmaz

Mizal Köyü'nde Eşkiyalık