Ömer Faruk Dinçel
Tarih Öğretmeni

Eynegazi Köyü Tarihçesi

EYNEGAZİ KÖYÜ

                                      (Kütahya)

 

                            Ömer Faruk Dinçel

                                                      Tarih Öğretmeni-Araştırmacı

 

438 Numaralı Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defterindeki kayda göre Eynegazi köyü; 1530 yılında Kütahya kazasının Kalınviran nahiyesine bağlı bir köydür.Belgelerde; ”Karye-i İnegazi,tâbi-i mezkur(Kalınviran),vakf-ı mezbur ” şeklinde geçer.

1530 Yılında Eynegazi köyü 41 hane,15 mücerred(bekar),2 zuama(zâim) olup köyün yıllık geliri 4.477 akçedir.Vakıf köyü olduğundan icare-i asiyab 3/90 (değirmen kirası) ile birlikte toplam gelir 4.567 akçedir.

Osmanlı Arşive Belgelerinde Kütahya-Kütahya Vakıfları II/3 adlı eserde İnegazi köyündeki Molla Fenari Caminin vakıf olduğu yazılıdır.Mazbut türündeki bu eserin eski şahsiyet kaydı:Sarı Salis Muhasebe 1293.Yeni Şahsiyet Kaydı:Esas 190,Sıra 377’dir.Vakfiyesi yoktur fakat Evkaf Şeyhülislam defterinde müezzinliği kayıtlıdır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol